Finitec Blog

Tilaa blogi

CIO: Kuinka vapautat ihmisten potentiaalin johtamisellasi?

3.5.2018 10:59 / Antti Nyqvist

ICT-yritysten jatkuva haaste on aivokato — osaajat kaikkoavat huonon johtamisen tai epämotivoivien tehtävien tähden. Kaikilla on kuitenkin omat syynsä lähteä ja ne tuntuvat olevan hyvinkin tapauskohtaisia. Ja kuitenkin osa porukasta pysyy ja satunnainen huippuosaajakin viihtyy.

Tässä on kyse siitä, miten henkilön potentiaali on hyödynnetty tai miten henkilö kokee potentiaalinsa olevan hyödynnetty. Tilanteissa, joissa potentiaalia ei saada vapautettua, syntyy turhautumista ja epäjatkumokohtia, jolloin yksilöt hakevat ratkaisuja usein talon ulkopuolelta. Ja kun taas potentiaali on valjastettu käyttöön, jatkaa huippuosaajakin hommissa.

Miten siis taklataan näitä haasteita ja miten vapautetaan se potentiaali, joka kaikissa ihmisissä on?

Motivaatio on tässä kenties se avainasia — motivoitunut osaaja tekee töitä omistautunein ottein ja häneen voi luottaa. Motivaatioon pitää siis pureutua ja sitä pitää synnyttää, sekä ylläpitää.

Motivoitunut_osaaja_tekee_toita_omistautuneesti

Motivaatio tulee siitä, että tehtävät ovat haastavia, mutta sellaisia, joille kokee voivansa tehdä jotain. Jos ei koe voivansa tehdä tehtäviään tai koe suoriutuvansa niistä, mutta ehdottomasti haluaa, voidaan häntä tukea ammatillisesti esim. kouluttamalla. Tämä synnyttää motivaatiota ja ylläpitää sitä.

Kommunikaatio ja keskustelu — mitä enemmän sitä on, sitä paremmin potentiaali pääsee esiin, näin saadaan esiin se, mitä kyseinen ihminen haluaa. Nyt ei haeta torikokouksia, vaan avointa keskustelua haluista ja osaamisista. Pitämällä keskustelun avoimena ja firman eri tekemiset avoimesti esillä, päästään siihen, että oikea halu ja osaaminen voi ylipäänsä kohdata oikeat tehtävät.

Halu on kuitenkin siis kaiken ict-tekemisenkin ytimessä. Useimmiten tehtävään halukas henkilö on keskimäärin motivoituneempi kuin henkilö, jolle tehtävä on osoitettu. Ja itseohjautuvien ihmisten (ja tiimien) haluja pitää kuunnella ja pyrkiä toteuttamaan. Vaikkei kaikkia haluja voi toteuttaa, on henkilö keskimäärin tyytyväisempi toimija kun jokin tarve on tyydytetty.

Halu voi johtaa myös toisiin tehtäviin — kuuntele haluja ja tarjoa mahdollisuuksia tehtäväkiertoon. Säännöllisen epäsäännöllinen rytmi sille, että henkilö pääsee valitsemaan vaihtaako tehtäviä vai ei — saa asiantuntijat kokemaan että on olemassa mahdollisuus päästä käyttämään omaa potentiaaliaan joka ei kenties juuri nykyisessä tehtävässä ole käytössä.

Joskus työkierron este voi olla se, että yksittäisen tekijän osaaminen on liian arvokasta ettei sitä voida riistää hankkeelta tai asiakkaalta. Pitkällä aikavälillä tämä ei kuitenkaan johda mihinkään hyvään. Osaaminen ja kyvyt on pidettävä talossa ja siihen auttaa se, että huolehditaan siitä, että henkilöiden potentiaali on käytössä.

Henkiloston_potentiaalin_vapauttamisessa_on_tarkeaa_tarjota_haasteita

Potentiaalin vapauttamisessa on kyse tavallaan kiertokulusta, missä halut muuttuvat ja ihminen kokee kehittyvänsä, on tämä jatkuva tapahtumaketju, jota tulee toistaa tällä periaatteellisella tasolla. Välillä kiertokulussa joku kokee, että potentiaali tulee paremmin käyttöön toisaalla.Tällöin on löydettävä tilalle henkilöitä, ketkä kokevat paremmin potentiaalinsa tulevan käyttöön talon tehtävissä. Osaltaan kyse on myös siitä, minkälaisia tehtäviä talossa on tarjolla ja minkälaiselle potentiaalille on mahdollisuuksia.

Kaiken edellä mainitun lisäksi, tekijöillä tulee olla luottamus takanaan. Kun yhtälö on kohdillaan ja potentiaali on valjastettu, on helppoa luottaa henkilön tekevän onnistumiseen vaadittavat asiat. Usein sanotaan, että luottamus pitää ansaita, mutta luottamusta tulee testata antamalla vastuuta, ennen kuin se on ansaittu. Näin voidaan myös luoda tunne luottamuksesta. Vastuun antaminen on tärkeää potentiaalin vapauttamisessa, mutta se ei toimi, jos halu ja osaaminen eivät ole linjassa.

Motivaatio_tyoelamassa

Korvaus suoritetusta työstä on toki oltava myös kohdallaan, mutta sen merkitys laskee kun muuten edellä mainitut asiat ovat kohdallaan. Ei siis mikään ihan triviaali yhtälö, mutta se on tehtävissä ja kuuluu ict-maailman arkeen ja vaikuttaa bisnekseen hyvinkin suoraan.

Kaikissa henkilöissä on potentiaalia, joka tulee vapauttaa tulosten aikaansaamiseksi ja työssä motivoitumisen kannalta.

Henkilöstön potentiaalin vapauttamisessa on tärkeää tarjota haasteita, mahdollisuuksia, antaa valita ja kuunnella haluja. Luo johtamisellasi siis ympäristö, missä nämä tapahtuvat ja onnistut paremmin vapauttamaan sen potentiaalin, joka on käytettävissäsi. Tehtävä ei ole helppo, joten varaa aikaa sen synnyttämiseen ja ylläpitämiseen.

 

Lataa Digijohtajan tarkistuslista hankesuunnitteluun

 

Aiheet: digitalisaatio

Antti Nyqvist

Antti Nyqvist

Antti on pitkän linjan ict ammattilainen, kenellä on vahvoja näyttöjä ja kokemusta ict liiketoiminnasta, sekä Projekti/Palvelunhallinnasta. Asiakastoimituksia on takana 15 vuoden ajalta yksityissektorilta julkishallintoon. Antti on ollut vetämässä projekteja, palveluita, sekä toiminut niiden ohjausryhmissä liiketoiminnan edustajana.