Finitec Blog

Tilaa blogi

Referenssien hyvät ja huonot puolet

15.3.2018 12:33 / Lauri Jutila

Referenssien tarkistus on olennainen osa useimpia talenttihankinnan prosesseja. Ihmiset luottavat sosiaalisen todistuksen voimaan. Toisen ihmisen kokema tai kertomus henkilöstä auttaa meitä muodostamaan perusteellisemman kuvan henkilöstä.

Referenssejä tarkistaessa kannattaa kuitenkin muistaa muutamat hyvät ja huonot puolet.

 

Hyvät puolet

1. Ulkopuolisen näkökulma

Referenssi kykenee antamaan roolin ja organisaation kontekstin ulkopuolisen näkemyksen henkilöstä. Kun hän kertoo henkilön persoonasta ja toiminnasta, hän antaa näkökulman, joka täydentää henkilön omaa kerrontaa.

Hänellä ei ole talenttia hankkivan organisaation toiminnan ja kontekstin värittämiä silmälaseja päässään, vaan hän kykenee antamaan suodattamattoman kuvauksen kokemastaan.

Samaan aikaan referenssihenkilöllä ei ole “skin in the game”. Hänelle on usein täysin yhdentekevää, mikä on talenttihankinnan prosessin lopputulos. Näin hän pystyy parhaimmillaan antamaan toki subjektiivisen, mutta prosessin kannalta puolueettoman lausunnon henkilöstä.


2. Täydentää kuvaa henkilöstä

Referenssihenkilön vastaukset täydentävät hyvin talenttihankinnan aikana jo muodostunutta kuvaa henkilöstä. Referenssihaastattelun aikana haastateltava voi vahvistaa tai kumota muodostuneita käsityksiä henkilöstä.

Samalla se saattaa avata täysin uusia näkökulmia henkilön persoonaan tai osaamiseen. Haastattelun aikana voi käydä ilmi, että henkilöllä sattuukin olemaan jokin erityinen taito tai kyky, jota hän on käyttänyt aiemmassa työssään, mutta se ei ollut tullut puheeksi henkilön haastattelun aikana.


3. Konkreettiset esimerkit

Referenssihaastattelussa on myös oivallinen mahdollisuus kysyä konkreettisia esimerkkejä henkilön työstä, aikaansaannoksista tai persoonasta. Jos haastattelun aikana on herännyt jokin huoli tai selvitettävä asia, sen voi muotoilla kysymykseksi referenssihenkilölle.

Esimerkkinä voisi olla vaikkapa se, että henkilön paineensietokyvystä ei ole riittävää varmuutta tai tietoa. Referenssihenkilöä voi pyytää kuvailemaan, miten henkilö on reagoinut ja toiminut jossakin tietyssä ongelma- tai painetilanteessa.

 

Referenssien-hyvät-ja-huonot-puolet-nainen2.jpg

 

 

Huonot puolet

Referenssien huonoja puolia ovat mm.

1. Kertomus menneestä elämästä

Täytyy muistaa, että referenssi voi antaa henkilöstä, hänen persoonastaan ja toiminnastaan sellaisen kuvan, joka ei välttämättä pidä enää paikkaansa.

Referenssihenkilön kokema voi olla täysin tosi, mutta henkilön käyttäytymiseen on voinut vaikuttaa moni asia, esim. jokin henkilökohtainen kriisitilanne, motivaatio tai muu asia.

Jos useampi referenssihaastattelu antaa samankaltaisia signaaleja tai kertomuksia henkilön toiminnasta, silloin näihin kertomuksiin voi luottaa enemmän.

Referenssihaastatteluissa esiin nousseet huolenaiheet kannattaa vielä lopuksi käydä läpi varsinaisen rekrytoivan henkilön kanssa ja antaa hänelle mahdollisuus vastata niihin.


2. Referenssi voi pelata henkilön pussiin

Aina on olemassa vaara, että henkilö juonii referenssihenkilön kanssa ja yrittää käyttää referenssihaastatteluja edukseen talenttihankinnassa.

Riippuen referenssin ja henkilön välisestä suhteesta, henkilö voi jopa asettaa tiettyjä sanoja haastateltavan suuhun preppaamalla häntä etukäteen.

Yksi parhaista vastakeinoista on, että talenttitiimi kertoo henkilölle ne organisaatiot henkilön työhistoriasta, joista he haluaisivat referenssin. Samalla henkilöltä kannattaa pyytää seikkaperäinen kuvaus henkilön ja referenssin välisestä suhteesta, jotta referenssin sanomiset voidaan asettaa oikeaan perspektiiviin.


3. Referenssihaastattelut voivat vaikuttaa kohtuuttomasti henkilön kokonaisarviointiin

Ihmisinä me etsimme jatkuvasti sosiaalista todistusta päätöksiemme tueksi. Jos joku on suositellut meille jotakin tuotetta tai palvelua, jota olemme harkitsemassa, heidän suosittelunsa vaikuttaa merkittävästi päätöksentekoomme.

Sama ilmiö toistuu talenttihankinnassa referenssihaastattelujen kohdalla.

Referenssejä arvioidessa kannattaa olla varovainen, etteivät ne vaikuta kohtuuttoman paljon henkilön kokonaisarviointiin. Talenttitiimin tulee kyetä itsetutkiskeluun ja havainnoida, miten paljon referenssien antamat lausunnot, mielipiteet ja anekdootit vaikuttavat henkilöarviointiin.

 

Referenssien-hyvät-ja-huonot-puolet-lasit2.jpg

 

Pitämällä nämä hyvät ja huonot puolet mielessä, onnistut hyödyntämään referenssejä paremmin osana henkilön kokonaisarviointia.

 

Lataa onnistuneen referenssipuhelun runko

Aiheet: rekrytointi, referenssit